To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
Bu og eta..
Når du er i Lærdal, om det er under eit arrangement eller i annan samanheng, må du eta og bu her. Eit rikt utval av overnattings- og serveringsverksemder finst; her får du eit oversyn (Informasjon om lokalisering, sesong (dei fleste overnattings- og serveringsstadene held vinterstengt), opningstider etc vil du i dei fleste tilfella finna under «Les meir/read more» eller lenkjene):
Spisestader:

Laksen restaurant

Restaurant tilknytt Norsk villakssenter og Sogn kunstsenter. Menyen består hovudsakleg av lokalt vilt og fisk. Har både á la carte-meny og tilbyr buffetar og temakveldar somme dagar. Stor uteservering. Stengt i 2020. Sjå plassering i kart

Restaurant in the same building as Norwegian wild salmon center and Sogn art center. The menu mainly consists of local game and fish. Have both a la carte menu and offer buffet and theme nights some days. Large outdoor seating. Closed in 2020. See location in map.

Strandsitjaren kafè og restaurant

Restauranten på Lærdal ferie- og fritidspark har ein variert meny med særskild vekt på pizza og pasta ettersom kjøkensjefen er italiensk. Har også temakveldar og buffetar somme dagar. Kveldsope frå 1. juli. Sjå plassering i kart.

The restaurant at Lærdal ferie- og fritidspark has a varied menu with special emphasis on pizza and pasta as the chef is Italian. Also has theme nights and buffet some days. Open in evenings from July 1st See location in map.

Kafé, pub og bar på Lærdalsøren hotell

Kaféen serverer smårettar og nokre middagsrettar. Flott uteservering i hjarta av Gamle Lærdalsøyri. Har ein eigen, intim bar – «Småsnurren» – med rikt utval av drinkar. Planlegg å ha dagleg ope frå midten av juni, ope nokre dagar i første halvdel av juni. Sjå plassering i kart.

The café serves light meals and some dinner dishes. Great outdoor seating in the heart of Old Lærdalsøyri. Has a private, intimate bar - "Småsnurren" - with a rich selection of drinks. Plans to stay daily open from mid-June, open on some days first half of JuneSee location in map.

Galleri 13 kaffibar

Koseleg og intim kaffibar midt på Gamle Lærdalsøyri. Serverer kaffi i ulike variantar og kaker/vaflar. Plans to. Planlegg å ha dagleg ope frå slutten av juni. Sjå plassering i kart

Cozy and intimate coffee bar in the middle of Old Lærdalsøyri. Serves coffee of different varieties and cakes / waffles. Plans to stay daily open from last part of June. See location in map.

Smak av Sogn Landhandel – kaféhjørne

Sel først og fremst kortreist mat og drikke hovudsakleg frå Sogn, men også andre deler av landet – opnar frå 2020 eit kaféhjørna i butikken der ein kan få kjøpt enkle, kortreiste rettar. Lærdal turistinfo i same lokalet. Ope frå 26. juni sommaren 2020. Sjå plassering i kart

Cozy store that offers mainly ​​local food and drinks mainly from Sogn, but also other parts of the country – from 2020 you can also get light dishes in a café corner here. Lærdal tourist info in the same place. Located in the middle of Old Lærdalsøyri. Open from June 26th summer 2020. See location in map.

Kort & Godt kafé

Kafè midt i sentrum med både lunsj- og middagsmeny der maten har eit lokalt tilsnitt. Dagleg ope sommaren 2020. Sjå plassering i kart.

Cafe in the middle of the centre with both lunch and dinner menu. Focus on local main ingredients. Daily open summer 2020. See location in map.
 

Rodi Café & Restaurant

Kafè ved inngangsporten til Lærdal sentrum og Gamle Lærdalsøyri. Serverer falafel, kebab, pizza og internasjonale rettar. Dagleg ope sommaren 2020. Sjå plassering i kart.

Cafe at the entrance gate to Lærdal centre and Old Lærdalsøyri. Serves falafel, kebab, pizza and international dishes. Daily open summer 2020. See location in map.
 

Kafé Bernó

Sel først og fremst islandske spesialitetar innan småkaker og bakst, men har også kaffi og smoothie. Held helgeope i 2020. Sjå plassering i kart

Offers mainly Icelandic specialities when it comes to cakes/cookies and bakeries, but also black coffee and smoothie. Open in weekends in 2020. See location in map.

Håbakken Kafé

Kafé på Håbakken, like ved munningen på Lærdalstunnelen. Tilbyr heimelaga middagsrettar og kaffi. Godt eigna for grupper. Ope dagleg sommaren 2020. Sjå plassering i kart.

Cafe on Håbakken, just by the end of Lærdalstunnelen (The Lærdal tunnel). Offers homemade dinners and coffee. Good place for groups. Daily open summer 2020. See location in map.

Gatekjøken på Borgund camping og hyttesenter

Gatekjøken/kafé med ulike fast food- og tradisjonelle norske rettar tilknytt Borgund camping og hyttesenter. Planlegg å ha dagleg ope frå siste halvdel av juni. Sjå plassering i kart.

Café with various fast food and traditional Norwegian dishes linked to Borgund camping- og hyttesenter. Plans to stay daily open from last part of June. See location in map.

Tuben kiosk

Kiosk og gatekjøken som tilbyr kioskvarer og fast food, lokalisert like ved E16 i Borgund servicesenter. Usikkert om blir opna sommaren 2020. Sjå plassering i kart

Kiosk and fast food cafe, located just by E16 in Borgund's service senter. Not decided if will stay open summer 2020. See location in map.

Kåffikroken på Borgund Nærbutikk

Kaffihjørne I daglegvarebutikken på Borgund – tilbyr kaffi og lefser, lappar og andre bakverk laga i bakeriet i kjellaren av butikken. Serverer av og til varmrettar. Open mån - laur sommaren 2020. Sjå plassering i kart

Coffee corner in the grocery store at Borgund - traditional pastries that are baked in the bakery in the basement of the store is served in addition to coffee. Occasionally serves hot dishes. Open Mon - Sat summer 2020. See location in map.

Postaabneriet Pub & Café

Koseleg pub i engelsk stil i Borgund sentrum. Serverer pizza, i tillegg til drikkevarer. Har av og til arrangement med live musikk. Planlegg å ha dagleg ope frå siste halvdel av juni. Sjå plassering i kart.

Cozy pub in English style in the center of Borgund. Serves pizza as well as drinks. Occasionally have events with live music. Plans to stay daily open from last part of June. See location in map.

Please reload

Lærdal ferie- og fritidspark

Stort kompleks heilt nede ved fjorden med utleige av hytter, rom i motel og campingplass. Aktivitetsparkar, tennisbane og utleige av syklar, båtar og tråbilar  Matservering i restauranten "Strandsitjaren". Held ope sommaren 2020Sjå plassering i kart.

Large complex all the way down by the fjord where one can rent cabins, apartments, rooms in the motel and space for a caravan / wagon. Activity park, tennis court and rental of bicycles, boats and pedal cars. Dining in the restaurant "Strandsitjaren".  Is open summer 2020. See location in map.

Lærdalsøren hotel

Temahotel i verna bygning midt på Gamle Lærdalsøyri. Alle romma er ulike og hoteldirektøren si store interesse for bil viser att. Har mange arrangement gjennom året – livemusikk i puben,  felles bilutflukter etc. Matservering i kafeen. Held ope sommaren 2020. Sjå plassering i kart

Theme hotel in a protected building in the middle of Old Lærdalsøyri. All rooms are different and the hotel directors great interest in cars is seen. Have many events throughout the year - live music in the pub, joint car excursions etc. Food service in the cafe. Is open summer 2020. See location in map.

Lindstrøm hotell

Stort hotell midt i Lærdal sentrum. Rom i ein elegant, eldre bygning og to nyare bygningar. Tilbyr frukost- og middagsbuffet i restauranten, har også souvenirbutikk og hotelbar.  Held ope frå 1. juli sommaren 2020. Sjå plassering i kart.

Large hotel in the middle of Lærdal center. Rooms in an elegant, older building and two newer buildings. Offers breakfast and dinner buffet in the restaurant, also has a souvenir shop and hotel bar. Is open from July 1st summer 2020. See location in map.

Lærdal hotell

Større hotell heilt nede ved fjorden. Tilbyr frukost- og middagsbuffet i stort serveringskompleks med fjordutsyn. Har konferansesal. Held ope frå 19. juni sommaren 2020. Sjå plassering i kart.

Larger hotel just by the the fjord. Offers breakfast and dinner buffet in a large dining complex with fjord view. Has conference room. Is open from June 19th summer 2020. See location in map.

Sanden pensjonat

Sjarmerande pensjonat midt på Gamle Lærdalsøyri! Held ope sommaren 2020. Sjå plassering i kart.

Charming guest house in the middle of Old Lærdalsøyri! Offers breakfast. Is open summer 2020. See location in map.

Gamle Lærdalsøyri leilegheiter

Overnatting i unik boutique leiligheit midt i trehusmiljøet. To soverom, bad og stove med kjøkenkrok. Held ope sommaren 2020. Sjå plassering i kart.

 

Accommodation in unique boutique apartment in the middle of the Old Lærdalsøyri. Two bedrooms, bathroom and living room with a small kitchen. Is open summer 2020. See location in map.

Vindedal Camping og hytter

Hytter til utleige i fjordbygda Vindedal, kring 10 kilometer utover langs Lærdalsfjorden frå sentrum. Teltplass kan leigast. Sanitæranlegg. Er stengt sommaren 2020. Sjå plassering i kart.

Cabins for rent in the fjord village Vindedal, about 10 kilometers out along the Lærdalsfjord from the center. Tent space can be rented. Sanitary. Is closed summer 2020. See location in map.

Bjørkum gard

To høgstandard hytter til utleige vel 15 km oppi dalen frå Lærdal sentrum. Hyttene ligg med utsyn over Lærdalselvi. Held ope sommaren 2020. Sjå plassering i kart.

Two high standard cabins for rent about 15 km up the valley from the centre. The cabins are located with a view to the famous Lærdal river. Is open summer 2020. See location in map. 

Borgund hyttesenter og camping

Større campingplass med hytter, oppstillingsplass for campingbil/-vogn og teltplassar. Gangavstand til Borgund stavkyrkje, traseen for Kongevegen over Filefjell går rett forbi. Servering på kafé/gatekjøken, har også leikeplass. Held ope sommaren 2020. Sjå plassering i kart.

Larger campsite with cabins, parking space for caravan / wagon and tent sites. Walking distance to Borgund stave church, the path of the Kingsroad across Filefjell is just by. Dining at the cafe / snack bar, also has a playground. Is open summer 2020. See location in map.

Eggum gard og aktivitetar

Hytter til utleige på Borgund, rett ved Borgund sentrum. Gardsmuseum, leikeplass og fiskekort til Borgundselva. Held ope sommaren 2020. Sjå plassering i kart.

Cabins for rent on Borgund, just by the center of Borgund. Farm museum, playground and fishing license for Borgundselva. Is open summer 2020. See location in map.

Steinklepp camping

Enklare hytter til utleige i gangavstand frå Borgund sentrum. Plassar for campingbil/-vogn og telt. Ligg rett ved traseen for Kongevegen over Filefjell. Tilbyr fiskekort for aurefiske i Borgundselva. Ope frå 15. juni 2020 for bubilar og campingvogner, mogleg at det blir opna for overnatting i hytter og telt seinare i sommar. Sjå plassering i kart.

Simple standard cabins for rent in walking distance from Borgund center. Camping / caravan and tent pitches. Located just by the path of the Kingsroad over Filefjell. Offers fishing license for trout fishing in Borgundselva. Open from June 15th 2020 for campers and caravans, might open for tents and staying in cabins later in summer.  See location in map.

HI Borlaug Vandrerhjem

Vandrarheim med fleire typar rom. Lokalisert på Borlaug der RV 52 over Hemsedalsfjellet og E16 over Filefjell møtest på vestsida.  Ligg rett ved traseen for Kongevegen over Filefjell. Held stengt i 2020. Sjå plassering i kart.

Hostel with several types of rooms. Located on Borlaug where RV 52 over Hemsedalsfjellet and E16 over Filefjell meet on the west side. Located just by the path of the Kingsroad over Filefjell. Is closed in 2020. See location in map.

Maristuen fjellferie

Hytter til utleige på Maristova på Filefjell, kring 40 km aust for Lærdal sentrum. Ligg rett ved Kongevegen over Filefjell, har eige museum, enkel servering og tilbyr aurefiske i fleire fjellvatn. Held ope sommaren 2020. Sjå plassering i kart.

Cabins for rent on Maristova on Filefjell, about 40 km east of Lærdal center. Located just by the Kingsroad over Filefjell, has its own museum, simple serving and offers trout fishing in several mountain lakes. Is open summer 2020. See location in map.

Diverse utleigehytter og -hus

Det finst mange som leiger ut hytter og hus av ulike storleikar rundt om i bygda. På Airbnb finn du følgjande:

Rundt sentrum, og kring 30 km oppover dalen

Øvste del av dalen og på Filefjell + Hemsedalsfjellet

Many rent out some or single cabins and houses of different sizes around in Lærdal. On Airbnb you will find the following:

- Around the center, and about 30 km up the valley

- Upper part of the valley and on Filefjell + Hemsedalsfjellet

Please reload

Overnatting: