lør. 07. sep.

|

Lærdalsøyri Barne- og ungdomsskule

Lærdalsturneringa

Fotballturnering for born og ungdom mellom fjord og fjell med «alt» innan gåavstand. / Football tournament for children and youth between fjord and mountains with "everything" within walking distance.

Påmelding av lag / registration of teams: https://www.profixio.com/reg/lardalsturneringa-2018
Andre / other arrangement
Lærdalsturneringa

Tid og sted

07. sep. 2019, 09:00 – 08. sep. 2019, 13:00

Lærdalsøyri Barne- og ungdomsskule, Skulevegen 11, 6887 Lærdal, Norge

Om arrangementet

Lærdal har to fullskala fotballbaner – ei i naturgras og ei i kunstgras. På seinsommaren blir det arrangert fotballturnering for aldersbestemte årsklassar her, med høve for innkvartering på skulen rett ved og det blir sett opp ulike aktivitetar i samband med turneringa – alt innan gåavstand i Lærdal sentrum.

Les meir om turneringa på deira heimeside.

Lærdal has two full-scale football fields - one in natural grass and one in artificial grass. In the late summer, a soccer tournament is arranged for age-specific classes here, with the right for accommodation on the school right next door and various activities will be established in connection with the tournament - all within walking distance in Lærdal center.

Read more about the tournaments on this website.

Dele dette arrangementet