fre. 19. jun.

|

Gamlegata

Lærdalsmarknaden

Kring 15 000 marknadsgjester, bortimot hundre salsboder og eit rikhalding marknadsprogram finn du på Gamle Lærdalsøyri midt i juni. / Around 15 000 market guests, about one hundred salesmen and a rich market program, can be found at Gamle Lærdalsøyri in mid-June.

Fritt oppmøte – ingen billettar / Free arrangement – no tickets
Tilbake til framsida
Lærdalsmarknaden

Tid og sted

19. jun. 2020, 15:00 – 21. jun. 2020, 19:00

Gamlegata, Gamlegata, Lærdal kommune, Norge

Om arrangementet

Lærdalsmarknaden starta opp alt på slutten av 1500-talet og levde uavbrote i nesten 300 år før den vart offisielt nedlagt i 1876. Lenge vara den i heile åtte dagar og starta åtte dagar etter Mikkelmesse, det vil seia i første halvdel av oktober, før den etter kvart vart halvert til fire dagar. Etter ein periode på vel hundre år starta handelsstanden oppatt marknaden i 1982 og har eksistert sidan. Normalt blir Lærdalsmarknaden arrangert tredje helga i juni.

Les meir på Lærdalsmarknaden sine nettsider (Her kan seljarar søkja om deltaking).

The Lærdal market started up in the end of the 16th century and was held uninterruptedly for almost 300 years before it was officially closed down in 1876. The market originally was held for eight full days and started eight days after Mikkel booth, in October, before it after a while was halved to four days. After a period of over a hundred years, the trading stand in Lærdal started to arrange the market again from 1982 and it has existed since. Normally, the Lærdal Market is arranged the third weekend in June.

Read more on the Lærdals markets website. (Here salesmen can apply for participation)

Dele dette arrangementet