To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
Gjera og oppleva..
Lærdal er rik på kulturhistorie og natur. Om du vil oppleva historiske vegar, landets best bevarte stavkyrkje eller studera levande laks på nært hald i eit akvarium finn du alt dette her, og meir til. Lærdal er også ein gamal handelsstad, og sjølv om det ikkje er her du finn dei store shoppingsentra, har me fleire spennande butikkar med særpreg som tilbyr både lokale produkt og/eller har eit nisjeprega utval. (Obs: Dei fleste attraksjonane og nokre av butikkane held vinterstengt. Som regel finn du info om sesong under «Les meir /read more»)
Butikkar og tenester:
Ope som normalt sommaren 2020 om ikkje anna står spesifikt / Open as usual summer 2020 if not else is mentioned 

Vivendi

Sel både mote og interiør, inneheld kaffibar og frisørsalong. Ligg midt i Lærdal sentrum. Sjå plassering i kart

Sells ​​both fashion and interior – a coffee bar and hair salon you also find here. Located in the middle of Lærdal city centre. See location in map.

Titten Tei

Sel klede både til vaksne og born. Ligg akkurat ved innffalsporten til både Gamle Lærdalsøyri og Lærdal sentrum. Sjå plassering i kart

You find clothes for both adults and children here. Located at the entrance gate to both Old Lærdalsøyri and Lærdal centre. See location in map

FK-butikken

Har eit variert utval av hage- og landbruksutstyr, friluftsutstyr og –klede, interiørartiklar mm. Ligg på Grandane med innkøyrsle frå gata mellom sentrum og Fodnestunnelen. Sjå plassering i kart.

Offers a varied selection of garden- and agricultural equipment, outdoor equipment and clothing, interior items etc. Located on Grandane with a driveway from the street between the centre and Fodnestunnelen. See location in map.

Montér Andersen Lærdal

Stor byggevareforretning med stort utval innan byggevarer og verktøy. Ligg på Grandane med innkøyrsle frå gata mellom sentrum og Fodnestunnelen. Sjå plassering i kart.

Large construction product store with a varied selection within construction materials and tools. Located on Grandane with a driveway from the street between the centre and the Fodnestunnelen. See location in map.

Blomsterbui/Lærdal og Amble gartneri

Gartneri med rikt utval av blomar. Ligg rett utanfor sentrumskjerna. Sjå plassering i kart.

Flower shop with a rich selection of flowers. Located just outside the centre. See location in map.
 

Coop Extra

Daglegvarehandel med stort utval, minibakeri og eiga avdeling for lokalmat. Ligg akkurat ved innfallsporten til Gamle Lærdalsøyri og Lærdal sentrum. Sjå plassering i kart

Grocery store with large selection, mini-bakery and an own department for local food. Located just where the Old town of Lærdalsøyri and te centre starts. See location in map.

Kiwi

Daglegvarehandel med stort fokus på låg pris. Ligg midt i Lærdal sentrum. Sjå plassering i kart

Grocery store with focus on low price. Located in the middle of the centre of Lærdal. See location in map.
 

Fredag

Konseptbutikk med nisjeprodukt og mykje spennande interiør – her finn du det som skal til for å setja ein ekstra spiss på helga. Ligg midt i Gamle Lærdalsøyri. Sjå plassering i kart.

Concept store with niche product and a lot of exciting interior - here you find what it takes to do the weekend bit special. Located in the middle of Old Lærdalsøyri. See location in map.
 

Frk. Engsbråthen hjemmelaget munngodt

Heilt ny godteributikk på Gamle Lærdalsøyri der Frk. Engsbråthen lagar godteriet for hand i butikken så besøkjande kan bivåna godteriproduksjon! Har også enkel servering av kaffi, lappar og litt kaker. Ope frå 20. juni sommaren 2020. Sjå plassering i kart

Brand new candy shop in the middle of Old Lærdalsøyri where Ms. Engsbråthen is making the candy by hand in the shop – visitors can experience the production! Also offers light serving of coffee and som cakes.. Open from June 20th summer 2020. See location in map.
 

Smak av Sogn Landhandel/Turistinfo

Sel kortreist mat og drikke hovudsakleg frå Sogn, men også andre deler av landet. Lærdal turistinfo i same lokalet. Ligg midt på Gamle Lærdalsøyri. Ope frå 26. juni sommaren 2020. Sjå plassering i kart

Cozy store that offers ​​local food and drinks mainly from Sogn, but also other parts of the country. Lærdal tourist info in the same place. Located in the middle of Old Lærdalsøyri. Open from June 26th summer 2020. See location in map.
 

Galleri Bryggja

Galleri med salsutstilling av lærdalsmålaren Kristen Olav Grøttebø og andre lokale målarar. Ligg på Løytnantsbryggja i Gamle Lærdalsøyri. Sjå plassering i kart. Kontaktinfo.

Gallery with exhibition by the local artpainter Kristen Olav Grøttebø and other local painters. You can also buy paintings. Located on Løytnantsbryggja in Old Lærdalsøyri. See location in map. Contact Info.

Brukthandelen i Lærdal

Brukthandel og antikvitetar. Ligg midt i Gamle Lærdalsøyri. (Har ikkje faste opningstider) Sjå kontaktinfo og plassering i kart her.

Second-hand shop and antiques. Located in the middle of Old Lærdalsøyri. (Don't have regular opening hours) See contact info and location in maps here.
 

Anne Ma frisørsalong

Tradisjonsrik frisørsalong som har halde ope sidan tidleg på 70-talet. Ligg akkurat i randsona av Lærdal sentrum. Sjå plassering i kart.

Hair salonlocated just by Lærdal town centre. See location in map.

Vitusapotek

Apotek med godt utval midt i Lærdal sentrum. Sjå plassering i kart

Pharmacy with rich selection in the centre of Lærdal. See location in map.

Hobbykjelleren

Hobbybutikk med det meste til hobbyhandverk – strikking, sying, lapping etc. Ligg midt i Lærdal sentrum. Sjå kontaktinfo, opningstider og plassering i kart her.

Hobby shop with most things for hobby crafts - knitting, sewing etc. Located in the centre of Lærdal. See contact info, opening hours and location in maps here.

Sogn sparebank

Bank med minibank og andre tradisjonelle banktenester. Ligg midt i Lærdal sentrum. Sjå plassering i kart

Bank with ATM and other traditional bank services. Located in Lærdal city centre. See location in map.
 

Veterinærvakta

Veterinærbutikk med utsal av dyrefôr og utstyr til dyr, samt smådyrklinikk. Ligg rett utanfor sentrumskjerna. Sjå plassering i kart.

Veterinary shop offering animal food and equipment for animals, as well as it is a small animal clinic here. Located just outside the centre. See location in map.

Sun2 Solsenter

Sjølvbetjent solsenter ved innfallsporten til Lærdal sentrum og Gamle Lærdalsøyri. Betaling kan m.a. skje via app. Sjå plassering i kart.

Self-service sun center at the entrance gate to Lærdal center and Old Lærdalsøyri. Payment can be made with app. See location in map.

Esso

Bensinstasjon med eigen sitjekrok og utsal av fastfood som hamburgarar og pølser. Ligg ved innfallsporten til Gamle Lærdalsøyri mot fjorden. Sjå plassering i kart

Petrol station with corner to sit and eat the food that is offered, such as burgers and hot dogs. Located at the entrance gate to Old Lærdalsøyri towards the fjord. See location in map.
 

Aktiv ute

Aktivitets- og sportsbutikk med utsal av sportutstyr, syklar, sykkelutstyr, tråbilar og trampoliner. Også sykkelverkstad. Butikken ligg i Lærdal ferie- og fritidspark. Sjå plassering i kart

Activity- and sports shop with sales of sports equipment, bicycles, bicycle equipment, trolleys and trampolines. Also a bicycle repair shop. The store is located in Lærdal ferie- og fritidspark. See location in map.
 

Salong Kirsten Håbakken

Frisørsalong på Håbakken med fleire frisørar lokalisert rett ved Lærdalstunnelen. Sjå plassering i kart.

Hair salon at Håbakken with several hairdressers located right by Lærdalstunnelen. See location in map.
 

Joker Ljøsne

Daglegvarehandel på Ljøsne rett ved E16. Har kaffiautomat og tilbyr take away-pizza. Sjå plassering i kart

Grocery store at Ljøsne right by E16. Has a coffee machine and offers take-away pizza. See location in map.

Borgund servicesenter

Sjølvbetjent bensinstasjon som også tilbyr sjølvbetjent bilvask. Har toalettanlegg med dusj. Ligg rett ved E16, samlokalisert med Tuben kiosk  Sjå plassering i kart. 

Self-service petrol station which also offers self-service car wash. Has toilet facilities and self-service showers. Located just by E16, co-located with Tuben kiosk. See location in map.
 

Nærbutikken Borgund

Daglegvarehandel i Borgund sentrum med kaffihjørna der ein får kjøpt bakst frå bakeriet i kjellaren. Også ein del andre kortreiste produkt. Sjå plassering i kart

Grocery store in the centre of Borgund with a coffee corner where one can buy pastries from the bakery in the basement. Also some other local food products. See location in map.
 

Please reload

Norsk villakssenter / Norwegian Wild salmon center

Sjå levande laks i det store panoramaakvariumet og ein flott film om det mystiske livet laksen lever. Fleire utstillingar innanfor ulike tema, som Lærdalselvi si historie, laksen sin livssyklus og fangstmetodar. Laksen restaurant og Sogn kunstsenter ligg i same bygning. Stengt i 2020. Sjå plassering i kart.

Experience living salmon in the large panorama aquarium and a nice movie about the mysterious life of the salmon. Several exhibitions within various themes, such as the Lærdal rivers history, salmon's life cycle and catch methods. Laksen restaurant and Sogn art center are located in the same building. Closed in 2020. See location in map

Gamle Lærdalsøyri / Old town of Lærdalsøyri

«Gamledelen» av Lærdal sentrum med kring 170 verna bygningar frå 17- og 1800-talet i ulike stilartar. Blir rekna som ein av dei mest verdifulle samlingane av trehus i landet. Her finn du mellom anna fleire spennande nisjebutikkar, kaffibar, kafé og pub, galleri og telegrafmuseum (Info om opning av dei ulike butikkane, serverings- og overnattingsstadene sommaren 2020 finn du der dei ulike bedriftene er omtala) Sjå plassering i kart.

 

The old town of the Lærdal centre consists of around 170 protected buildings from the 18th and 19th centuries in different styles. This is one of the most valuable collections of wooden houses in the country. Here you will find several exciting niche shops, a coffee bar, café and pub, gallery and a telegraph museum. (Information about opening summer 2020 for shops, serving and accommodation you find where the different companies are described) See location in map.

Borgund stavkyrkje / Borgund Stave Church

Opplev Noregs best bevara stavkyrkje bygd kring 1180. Besøkssenteret for stavkyrkja inneheld spennande utstillingar som gir innblikk i historia og tilbyr guiding i sjølve kyrkja. Ope dagleg sommaren 2020. Sjå plassering i kart.

 

Experience Norway's best preserved stave church built around 1180. The visitor center for the stave church just by contains exciting exhibitions that give insight into the history and offer guiding in the church itself. Daily open summer 2020. See location in map.

Kongevegen over Filefjell / The Kingsroad across Filefjell

Lærdal har fleire historiske vegar, og spesielt Kongevegen over Filefjell er populær å gå heile eller deler av. Vegen vart bygt i 1793 for hest- og kjerretransport. Vegen går gjennom heile dalen, og er heilt eller nesten heilt intakt mellom Seltun og Borgund stavkyrkje, samt frå Borlaug via Maristova og over Filefjell. Det er fleire attraksjonar, overnattings- og serveringsstader langs vegen (sjå under «Les meir»). (Info om opning av dei ulike serverings- og overnattingsstadene langs Kongevegen sommaren 2020 finn du der dei ulike bedriftene er omtala) Sjå plassering i kart.

 

Lærdal has several historical roads, and especially the Kingsroad across Filefjell is popular to walk all the way, or parts of it. The road was built in 1793 for horse and cart. The road runs through the entire valley, and is completely or almost completely intact between Seltun and Borgund Stave Church, as well as from Borlaug via Maristova and to Kyrkjestølen. There are several attractions, lodgings and serving places along the road (see "Read more"). (Information about opening summer 2020 for serving and accommodation along the Kingsroad you find where the different companies are described) See location in map.

Sogn kunstsenter / Sogn art center

Kunstmuseum med fast utstilling av lærdalsmålaren Hans Gjesme sine bilete, av og til blir det sett opp andre utstillingar. Ligg i same bygning som Norsk villakssenter og Laksen restaurant. Gjesmeutstillinga held open torsdagar og laurdag frå kl 13 - 17 i perioden 9. juli til 8. august i 2020. Sjå plassering i kart

 

Art museum with a permanent exhibition showing the work by the local artpainter Hans Gjesme, sometimes there are other exhibitions. Located in the same building as the Norwegian wild salmon center and Laksen restaurant. The exhibition about Hans Gjesme´s work is held open on Thursdays and Saturdays on hours 13 - 17 in the period July 9th till August 8th 2020. See location in map.

Borlaug bygdetun / Borlaug farmyard

Eit flott tun, som eit stort gardsmuseum, med ei imponerande samling av gamle bygningar, reiskap og elles informasjon om korleis ein levde i Lærdal og Borgund i «gamle dagar» Omvising på førespurnad. Sjå plassering i kart.

 

A nice farmyard, like a large farm museum, with an impressive collection of old buildings, equipment and various information about how one lived in Lærdal and Borgund in the "old days". Guided tour on request. See location in map.

Fotturar, sykling, motorikk- og leikepark, tennisbane, m.m. / Hikes, cycling and other activities

Lærdal har store moglegheiter for aktivitetsturisme, og då er ein god plass å starta Lærdal ferie- og fritidspark. I tillegg til å ha eigen motorikkpark, leikepark, tennisbane og utleige av sykkel, trøbilar og kanaor/båtar gir dei informasjon om aktuelle sykkel- og vandreruter. Planlegg å halda aktivitetstilbod opne frå siste halvdel av juni 2020.

 

Lærdal has great opportunities for activity tourism, and a good place to start is Lærdal ferie- og fritidspark. Here you find an activity park, a playground, a tennis court and rental of bicycles, pedal cars and canoes / boats, they also provide information on current bicycle and hiking routes. Plans to open activity services from last half of June 2020.

Fiske / Fishing

Lærdal har mange moglegheiter for den som vil fiska fjell-/brunaure. Sjå Lærdal fjellstyre si nettside for informasjon om fiskekort og tilkomst til 50 aurevatn i Lærdal statsalmenning, og Ørretens rike si nettside for informasjon om aurefiske i Borgundselva. Lærdalselvi er ei av landets mest kjende lakseelvar – her er det stor pågang, men ein ser liste over dei som leiger ut fiske her. 

 

Lærdal has many possibilities for anyone who wants to fish mountain / brown trout. See Lærdal Fjellstyre's website for information on fishing licenses and access to 50 lakes with trout in a specific mountain area, and Ørretens rikes website for information about trout fishing in Borgundselva in the valley. Lærdalselvi is one of the country's most famous salmon rivers - this is popular, but one sees a list of those who rent out fishing here.

Please reload

Attraksjonar: