sho.jpg
JER.jpg
marknad.jpg
Idrett
Marknad
Festival
På nettsida «Lærdal events» får du oversyn over dei større arrangementa som blir halde i Lærdal – sjekk arrangementskalenderen under og infoen som ligg under fana «Om arrangementa».

 

Du finn også oversyn over kva som finst av overnattings- og serveringstilbod, samt attraksjonar og shopping.

 

Velkomen til arrangementsbygda Lærdal! 

PS: Sida kan opplevast treg på mobil når ein skiftar mellom ulike undersider – ha tolmod!

Komande arrangement i Lærdal: 

(Med atterhald om avlysingar pga korona – allereie avlyste arrangement er fjerna frå lista)

For øyeblikket ingen kommende arrangementer
 

LIV I LÆRDAL