På nettsida «Lærdal events» får du oversyn over dei større arrangementa som blir halde i Lærdal – sjekk arrangementskalenderen under og infoen som ligg under fana «Om arrangementa».

 

Du finn også oversyn over kva som finst av overnattings- og serveringstilbod, samt attraksjonar og shopping.

 

Velkomen til arrangementsbygda Lærdal! 

PS: Sida kan opplevast treg på mobil når ein skiftar mellom ulike undersider – ha tolmod!

Komande arrangement i Lærdal: 

(Med atterhald om avlysingar pga korona – allereie avlyste arrangement er fjerna frå lista)

Thu, Jul 16
Lærdal Ferie- og Fritidspark
Konsertar med Nightshift
Nightshift er ikkje berre eit party-band – det er ein uforgløymeleg live-konsert! Konsertar blir halde kvar kveld 16. - 19 juli./ Nightshift isn´t just a party-band, it´s an unforgettable live-concert!. Shows every night on July 16th - 19th!
Del
Mon, Aug 10
Lærdalsøyri Barne- og ungdomsskule
Fotballskule / Football school
Det vert fotballskule i Lærdal fyrste og siste veka i sommarferien (veke 26 og 33). Football school is arranged the first and last week of the Norwegian schools summer vacation (Week 26 and 33)
Del
Fri, Sep 04
Lærdalsøyri Barne- og ungdomsskule
Lærdalsturneringa
Fotballturnering for born og ungdom mellom fjord og fjell med «alt» innan gåavstand. / Football tournament for children and youth between fjord and mountains with "everything" within walking distance.
Del
Sat, Sep 19
Seltatunnelen
Galdane Rundt
Opplev den prisløna Kongevegen over Filefjell i form av å delta på terrengløpet "Galdane rundt" som mosjonist eller konkurranseløpar! / Experience the award-winning King's Road over Filefjell by participating in the "Galdane rundt" terrain race as a fitnessist or competition runner!
Del
Sat, Sep 26
Gamlegata
Haustmarknaden
Lærdal er ei jordbruksbygd, og i haustingssesongen får ein kjøpt ureiste råvarer og mange andre spennande nisjeprodukt under Haustmarknaden. / Lærdal is a village with much agriculture, and during the fall season one gets to purchase many exciting niche products under the «Autumn market»
Del
Sat, Nov 21
Gamlegata
Julemarknaden
Me torer å påstå at du finn ein av landets koslegaste julemarknader i Lærdal! / We dear to claim that you find one of the country's finest Christmas markets in Lærdal!
Del
 

LIV I LÆRDAL

Facebooksida «Kva skjer i Lærdal»:

  • Facebook Clean Grey

© 2019 by Lærdal Næringsutvikling